YSAON VILLIYRTTIEN POIMIJAKOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2021

Ylä-Savon ammattioppilaitos Iisalmessa järjestää Villiyrttien poimijakoulutuksen, joka alkaa 6.4.2021. Koulutus toteutetaan osittain etänä ja osittain lähipäivinä. Koulutuksessa saat tietoa villikasvien keruusta ja käytöstä. Päivien aikana kerrataan jokamiehenoikeus ja ohjeistetaan villiyrttien kaupallisesta keruusta, säilytyksestä sekä kuljetuksesta. Koulutuksen aikana tunnistetaan lajit, josta saa itselleen poimijakortin.

Toteutus & kesto
- Toteutus 6.4.-22.6.2021 
- Teoriaopetus Teamsin välityksellä, lähiopetus Iisalmessa
Sisältö
-Villikasvit/villiyrtit, mitä ne ovat ja miksi kerätään
- Jokamiehenoikeudet
- Kaupallisen keruun ohjeistus, mistä, miten ja mihin kerätään
- Säilytys ja kuljetus vastaanottoon
- Villikasvien tunnistus -teoria
- Myrkkykasvit
- Villikasvit maasto, kasvinäyttelyn laitto
- Tunnistusta, tentti ja poimijakorttien jako

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumisesta löydät Ysaon sivulta täältä

Luontoalaa voi opiskella myös suorittamalla Luontoalan ammattitutkinnon tai osatutkinnon Luonnontuotteiden talteenottojotka antavat hyvän valmiuden esimerkiksi vastaanottopisteen perustamiseen ja toimintaan. 

logot alapalkkiin